ခိုတောင်မုန့်တီနဲ့ အန်တီဝါ 🍝🍝


ခိုတောင်မုန့်တီ နဲ့ ကသပေါင်းခြောက်တွေ ရောင်းဖြစ်တယ် ကိုယ်လည်း အိမ်မှာလုပ်စားနေကျဆိုတော့ မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးး ရောင်းဖြစ်သွားတာပါ
ခိုတောင်မုန့်တီကိုတော့ အဓိက ထားရောင်းတာပါ ဆိုတဲ့ အန်တီ ဝါဝါအောင် နှင့် ခဏတာ ..🍝🍝..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *