ရုပ္ရွင္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲအတြက္ အစည္းအရံုး၀င္မ်ားအေနနဲ႔ ၂ သိန္းကေတာ့ မျဖစ္မေနထည့္ရမွာပဲ


ရုပ္ရွင္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲအတြက္ အစည္းအရံုး၀င္မ်ားအေနနဲ႔ ၂ သိန္းကေတာ့ မျဖစ္မေနထည့္ရမွာပဲ ဟု ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး ဒုဥကၠ႒ ဦးေအးၾကဴေလးေျပာ
– – – – – – – –
ရုပ္ရွင္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲကေတာ့ အရင္လုပ္ေနက် ေအာက္တိုဘာ ၁၃မွာ ရုပ္ရွင္ႏွစ္၁၀၀ ျပည့္ရွိလို႔ ၉ရက္ ေန႔ကို ေရႊ႕လိုက္တယ္။ အလွဴေငြအေနနဲ႔ ေတာ့ ေလ်ာ့သြားေပမယ့္ အစည္းအရံုး၀င္ေတြအေနဲ႔ ၂ သိန္းကေတာ့ မျဖစ္မေနထည့္ရမွာပဲ ဟု ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး ဒုဥကၠ႒ ဦးေအးၾကဴေလးေျပာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *