အလွဴအတန္းလုပ္တာကုိ Live လႊင့္တဲ့အခ်ိန္ ၀င္ဆဲတဲ့သူေတြေၾကာင့္ စိ္တ္ညစ္ရတယ္လို႔ ေျပာလာတဲ့ ဒိန္းေဒါင္


အလွဴအတန္းလုပ္တာကုိ Live လႊင့္တဲ့အခ်ိန္ ၀င္ဆဲတဲ့သူေတြေၾကာင့္ စိ္တ္ညစ္ရတဲ့အေၾကာင္းေျပာလာတဲ့ လူရႊင္ေတာ္ သရုပ္ေဆာင္ ဒိန္းေဒါင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *