ႏွစ္ကူးကာလမွာ ေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ "ေတာ္၀င္ႏွစ္သစ္ ႏွင္းဆီအျငိမ့္

လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္၀င္ဂါးဒန္း ဟိုတယ္မွာ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမယ့္ “ေတာ္၀င္ႏွစ္သစ္ ႏွင္းဆီအျငိမ္႔” စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ၊ ေတာ္၀င္ဂါးဒင္း…